Kommittéer

Lions Club Mjölby

Klubben chartrad 15 oktober 1953

Kommittéer

 

Brodagen Stefan Axby, Anders Steen, Kjell Pettersson, Göran Gustafsson

 

Valborg Thommy Axell, Bo Wallin, Tommy Isaksson

 

 

Social Göran

 

Program Håkan Wass, Bo Wallin

 

Medlem Thommy Axell, Stefan Axby, Stig Oskarsson

 

Inventarier Anders och Stefan

 

Nomineringar Stefan Axby, Kjell Pettersson

 

 

Chokladhjulet Stefan och Anders

Webb Stefan Axby

 

På sidan kontaktinformation finns information hur du  kommer i kontakt  med klubbens kommittéer.

 

På gång!

 

Våruppstart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänt!

 

Broarnas dag 29/6

 

Valborg 30/4

 

Det händer mycket i Lions. Här visas enbart ett litet urval

 

Bilfestivalen 22/4

Med lådbilsrace mm

 

Stephan Peterson på boken

 

Stephan Sjöng gamla godingar på boken

 

Lions hjälper till vid bakluckeloppis. Vi placerade hela 185 bilar

Se bildgalleri...

 

Låt kärleken slå rot

En kväll kring Ted Gärdestads musik

Läs mer...