Kommittéer

Lions Club Mjölby

Klubben chartrad 15 oktober 1953

Kommittéer

 

Brodagen Stefan Axby, Anders Steen, Kjell Pettersson, Göran Gustafsson, Calle Petrovic

 

Valborg Thommy Axell, Bo Wallin, Tommy Isaksson, Gustav Steen

 

 

Social Göran

 

Program Håkan Wass, Bo Wallin

 

Medlem Thommy Axell, Stefan Axby, Stig Oskarsson

 

Inventarier Anders och Stefan

 

Nomineringar Stefan Axby, Bo Wallin

 

 

Chokladhjulet Stefan och Anders

Webb Stefan Axby

 

På sidan kontaktinformation finns information hur du  kommer i kontakt  med klubbens kommittéer.

 

På gång!

 

Månadsmöten


Valborg


Bakluckeloppis


Broarnas dag


Höstgötadagen


Luciamarknad

 

 

  

 

Hänt!

 

Broarnas dag 29/6

 

Valborg 30/4

 

Det händer mycket i Lions. Här visas enbart ett litet urval

 

er till vid bakluckeloppis. Vi placerade hela 185 bilar

Se bildgalleri...

 

Låt kärleken slå rot

En kväll kring Ted Gärdestads musik

Läs mer...