Kommittéer

Kommittéer

 

Marknader Stefan Axby, Anders Steen, Kjell Pettersson, Göran Gustafsson, Åsa Brage

 

Valborg Thommy Axell, Bo Wallin, Tommy Isaksson, Gustav Steen


Bakluckeloppis Anders Steen, Stig Oskarsson och Anna Selvin Kalle Gudmundsson

 

Social Göran Gustavsson samt president

 

Program  Bo WAllin, Thommy Axell, Kalle Gudmundsson

 

Medlem Stig Oskarsson, Åsa Brage


Inventarier Anders och Stefan

 

Nomineringar  Bo Wallin, Anders Steen

 

 

 

På sidan kontaktinformation finns information hur du  kommer i kontakt  med klubbens kommittéer.