Förtroendevalda

Förtroendevalda

 

På sidan kontaktinformation finns information hur du kommer i kontakt  med klubbens förtroendevalde.

 

Styrelse

President Thommy Axell

1:e vice president Anna Selvin

2:e vice president Kjell Pettersson

Past Vakant

Sekreterare Kalle Gudmindsson

Kassör Anders Steen

Medlemskommiténs orförande Åsa Brage


Övriga funktionärer

Klubbmästare Stig Oskarsson

Tailtwister Bo Wallin

Bitr Klubbmästare Gustav Steen

Director Stefan Axby

Revisorer Kjell Pettersson Lars Inge Persson

PR & info Åsa Brage.

Sociala medier Stefan Axby, Anna Selvin mm